ಯಂಕ, ನಾಣಿಯದ್ದು ತಿರುಕನ ಕನಸು: ಸಿದ್ದು, ಡಿಕೆಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವ್ಯಂಗ್ಯ

ಸಿಂದಗಿ: ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯಂಕ, ನಾಣಿಯ ಹಾಗೆ ನಾನೇ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತಿರುಕನ...

ಯಂಕ, ನಾಣಿಯದ್ದು ತಿರುಕನ ಕನಸು: ಸಿದ್ದು, ಡಿಕೆಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವ್ಯಂಗ್ಯ

ಸಿಂದಗಿ: ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯಂಕ, ನಾಣಿಯ ಹಾಗೆ ನಾನೇ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತಿರುಕನ...